Els vins rosats

Bosquejo del vino

Rosats especials 
d'estil clàssic

Copas de vino

Rosats que ens tenen el cor robat
 

 

Vins rosats d'estil més clàssic però especials

31.jpg
39.png
28.jpg
 

Vins rosats diferents i que ens tenen el cor robat

29.jpg
37.png
33.jpg
41.png